சனவரி 2023 - தமிழ் மொழி மரபுத் திங்கள்!
January 2023 Tamil Language and Heritage Month

மினசோட்டா மாநில ஆளுநர் 2023 ஆம் ஆண்டு சனவரி மாதத்தை "தமிழ் மொழி மரபுத் திங்கள்" என பிரகடனப்படுத்தி இருக்கிறார். தொடர்ந்து 4 ஆவது ஆண்டாக வழங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த சிறப்பு அங்கீகாரத்தினை, தமிழ் மொழி, கலை மற்றும் மரபினை மினசோட்டா மண்ணில் போற்றி கொண்டாடி வரும் மினசோட்டாத் தமிழ்ச் சங்கம் தனது நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், தன்னார்வலர்கள், கொடையாளர்கள், மினசோட்டாவின் தமிழுறவுகள், கலை பயிற்றுநர்கள் என அனைவருடனும் நன்றியுடன் பகிர்வதில் பேருவகை கொள்கிறது. இந்தப் பெருமையோடு தமிழர்த் திருநாளாம் தைப் பொங்கல் திருநாளைக் கொண்டாடி மகிழ்வோம்.
We are excited to share that The Honorable Governor of Minnesota has proclaimed January 2023 as "Tamil Language and Heritage Month"
சனவரி 2023 - தமிழ் மொழி மரபுத் திங்கள்