உலகத் தாய்மொழி நாள் – 2023

International Mother Language Day – 2023

வணக்கம்!

பிப்ரவரி 21 உலகத் தாய் மொழி நாள் என்பது நாம் அனைவரும் அறிவோம். தொடர்ந்து 11 ஆண்டுகளாக மினசோட்டாத் தமிழ்ச் சங்கமும் தமிழ்ப்பள்ளியும் இணைந்து கொண்டாடி வரும் இந்நாளினை, இவ்வாண்டு பிப்ரவரி 26 அன்று கொண்டாட இருக்கிறோம். கொரோனா தொற்றுக்கு பிறகு, மீண்டும் நம் தமிழ்ப் பள்ளி “தமிழ்த் திருவிழாவையும் (Carnival) கொண்டாட இருக்கிறது.
பிள்ளைகள் உருவாக்கும் படைப்புகளை விவரிக்கும் கண்காட்சி, விளையாட்டு, இளையோர்களுக்கான பேச்சுப் போட்டிகள், பெரியோர்களுக்கான கவிதை, மற்றும் கட்டுரைப் போட்டிகள் என்று பல சிறப்புகள் உண்டு!
வாருங்கள், பங்குகொள்ளுங்கள்…பயன்பெறுங்கள்!!

As we all know, Feb. 21, 2023 is the International Mother Language Day. Minnesota Tamil Sangam, and Tamil School are jointly planning to celebrate it on Feb. 26, 2023. This will be our 11th year celebrating International Mother Language Day. On this same day, Tamil School is also planning to celebrate the much awaited “Carnival Festival”. Kid’s dream projects display, small games for kids, Speech competition for kids, Essay competition, and Poem competition for adults all are planned to be conducted. You are all invited to come, participate and celebrate the event.

பதிவு செய்ய | To Register
சிறுவர்கள் – மேலும் விவரங்களுக்கு | More Info …

Guidelines for Essay/Poem (For Adults) :

  • You can choose any one of the titles from the category specified in the flyer.
  • Competition coordinator will reach out to you.
  • Name should not be mentioned in your document.
  • Essay should not exceed more than 5 pages. / Your poem should not exceed more than 30 lines
  • You can scan the Essay/Poem paper(or PDF document) and send it to email id : competition@minnesotatamilsangam.org (*NO WORD document)
  • Due date to submit the articles to competition@minnesotatamilsangam.org is 02/17.