பிப் 5 | Feb. 5 @ 1 PM

சங்கமம் 2023
Sangamam 2023

Osseo Senior High School

சங்கமம் 2023 - பிப்ரவரி 5, 2023
Sangamam 2023 - February 5, 2023

சங்கமம் 2023 பொங்கல் விழாவை ஆசியோ உயர்நிலைப் பள்ளி அரங்கில் பிப்ரவரி 5 ஞாயிறு அன்று பல சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளோடு கொண்டாடுகிறோம். வாருங்கள் பொங்கலைக் கூடிக் கொண்டாடுவோம்!
 
The much awaited Sangamam is getting ready with more cultural programs experience the extravaganza on Feb 5th at Osseo Senior High School!
 
மாலை உணவிற்க்கு இன்றே முன்பதிவு செய்யுங்கள்! முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
 
Save time and pre-order your dinners today! Pre-booked orders will be served first.
 
சங்க உறுப்பினர்களுக்கு அனுமதி இலவசம். மற்றவர்களுக்கு நுழைவுக்கட்டணம் – பெரியவர்கள் $15, முதியவர்கள் $12, குழந்தைகள் $8. நுழைவுச்சீட்டு அரங்கத்தின் வாயிலில் விற்பனை செய்யப்படும். 
 
Entry is free for members. Tickets will be available for purchase at the door. Adults $15, Seniors $12, Youth $8.
 

சனவரி 2023 - தமிழ் மொழி மரபுத் திங்கள்!
January 2023 Tamil Language and Heritage Month

மினசோட்டா மாநில ஆளுநர் 2023 ஆம் ஆண்டு சனவரி மாதத்தை "தமிழ் மொழி மரபுத் திங்கள்" என பிரகடனப்படுத்தி இருக்கிறார். தொடர்ந்து 4 ஆவது ஆண்டாக வழங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த சிறப்பு அங்கீகாரத்தினை, தமிழ் மொழி, கலை மற்றும் மரபினை மினசோட்டா மண்ணில் போற்றி கொண்டாடி வரும் மினசோட்டாத் தமிழ்ச் சங்கம் தனது நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், தன்னார்வலர்கள், கொடையாளர்கள், மினசோட்டாவின் தமிழுறவுகள், கலை பயிற்றுநர்கள் என அனைவருடனும் நன்றியுடன் பகிர்வதில் பேருவகை கொள்கிறது. இந்தப் பெருமையோடு தமிழர்த் திருநாளாம் தைப் பொங்கல் திருநாளைக் கொண்டாடி மகிழ்வோம்.
We are excited to share that The Honorable Governor of Minnesota has proclaimed January 2023 as "Tamil Language and Heritage Month"
சனவரி 2023 - தமிழ் மொழி மரபுத் திங்கள்

செயற்குழுவில் இணையுங்கள்! Join our board!

மினசோட்டாத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் செயற்குழுவில் இணைந்து தமிழ்ப் பணியாற்ற அழைக்கிறோம். கீழுள்ள படிவத்தில் உங்களின் விருப்பத்தைப் பதிவு செய்ய வேண்டுகிறோம்.
MNTS invites you to join as a board member to serve our Tamil Community in Minnesota. Please register your interest in this form below.