நிகழ்வுகள்
Events

Membership

Membership Member Benefits Free entry to Sangamam Free entry to Muththamizh Vizha Various Tamil folk art workshops Fee discount at MNTS Tamil School .. and

Read More »

2023 – சங்கமம் | Sangamam

மினசோட்டாத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் பதினைந்தாவது ஆண்டு சங்கமம் விழா வெற்றிகரமாக இனிதே அரங்கேறியது! இந்நிகழ்ச்சி,  கருவானது முதல், விழாவாகக் கனிந்த நாள் வரை, அயராது உழைத்து, பல நிகழ்ச்சிகளை வழங்கிடப் பயிற்சி தந்த பயிற்ச்சியாளர்கள்,

Read More »